WERKWIJZE

Eerste stap is een kennismakingsgesprek. Meestal per telefoon met één van de ouders. Is er een klik, dan maken we een afspraak voor een ontmoetingsgesprek, nog zonder kind. We bespreken de reden van aanmelding en maken samen een plan voor de begeleiding van kind en/of ouder(s).

Daarna maak ik kennis met jouw kind en we praten we over de dingen die al goed gaan, zijn/haar kwaliteiten, maar ook welke dingen het nog lastig vindt. Samen met u als ouder heb ik al besproken welke interesses uw kind heeft, zodat ik hier mijn sessie op aan kan passen. Het belangrijkste tijdens deze kennismakingssessie is dat je kind zich op zijn gemak voelt bij mij. Van daaruit kunnen we verder met het coachingstraject.

“HET MOOISTE WAT JE
KAN WORDEN IS JEZELF!”

“HET MOOISTE WAT JE KAN WORDEN IS JEZELF!”

EN DAARNA…

Ik onderzoek op een speelse manier waar het gedrag vandaag komt. Waar heeft dit kind eigenlijk behoefte aan? Jouw kind is uniek en daar speel ik op in. Daarbij kijk ik vooral naar talenten, waar wordt je kind blij van? Bij het coachen praten we niet alleen, ik gebruik vooral creativiteit zoals een spel, tekenen, knutselen of we gaan de natuur in, afhankelijk van de behoeften van je kind.

Een sessie duurt 60 minuten, de laatste 10 minuten sluit de ouder weer aan. Het streven is het traject zo kort mogelijk te houden per sessie kijken we hoe het gaat en wat er eventueel nog nodig is. Gemiddeld zijn 5 sessies van een uur al genoeg.

BEN JE NIEUWSGIERIG?

Laten we kennis maken!