LEERONDERSTEUNING

Er zijn kinderen bij wie de leerontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt dan verwacht. Meestal gaat het om een vakgebied zoals lezen, spelling of rekenen. leerondersteuning werkt ook positief op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van je kind; “Ik kan het!”. Vaak heeft het kind extra uitleg en oefentijd nodig en daar is op school vaak niet genoeg tijd voor. Als voormalig leerkracht kan ik goed inschatten wat er nodig is om het leren weer “op de rit” te krijgen en maatwerk leveren. De ondersteuning kan op school of bij mij in de praktijk plaatsvinden. Scholen kunnen mij ook inhuren voor het invullen van ondersteuningsbudgetten van het SWV of NPO-gelden.

BEN JE NIEUWSGIERIG?

Laten we kennis maken!