IK LEER ANDERS

“Ik leer anders” is een training voor beelddenkers. Een beelddenker denkt niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal op school niet begrepen en onthouden. Vaak hebben kinderen die beelddenken een leerachterstand of wordt gedacht aan dyslexie. Tijdens de training wordt de leerstof op een visuele manier aangeboden aan het kind. De methode leert het kind, in ongeveer 4 sessies, hoe het de leerstof van de basisschool beter kan ordenen en eigen maken.

BEN JE NIEUWSGIERIG?

Laten we kennis maken!